Fatsa esnaf ziyareti

19 Mart 2016

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Fatsa'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Fatsa esnaf ziyareti | Resim 1 Fatsa esnaf ziyareti | Resim 2 Fatsa esnaf ziyareti | Resim 3 Fatsa esnaf ziyareti | Resim 4 Fatsa esnaf ziyareti | Resim 5 Fatsa esnaf ziyareti | Resim 6 Fatsa esnaf ziyareti | Resim 7 Fatsa esnaf ziyareti | Resim 8 Fatsa esnaf ziyareti | Resim 9 Fatsa esnaf ziyareti | Resim 10 Fatsa esnaf ziyareti | Resim 11 Fatsa esnaf ziyareti | Resim 12 Fatsa esnaf ziyareti | Resim 13 Fatsa esnaf ziyareti | Resim 14