Kurtulmuş: Ekonomiyle demokrasinin gelişmesi eş zamanlı

26 Ekim 2017

The Green Park Kartepe Otel'de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu Kartepe Zirvesi 2017 "Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu"nun aynı zamanda onursal başkanı da olan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, zirvenin Türkiye'nin Davos'u olma iddiasıyla başladığını belirterek, inşallah Davos'u geçerek Türkiye'nin önemli bir buluşma noktası haline gelmesi temennisinde bulundu.

Darbelerle karşılaşan ülkelerin önemli kısmında kişi başına düşen milli gelirin 2 bin doların altında olmasının tesadüf olamayacağını anlatan Kurtulmuş, ekonomiyle demokrasinin gelişmesinin eş zamanlı olduğunu bildirdi.

Kurtulmuş, çıkarlarının önüne bazı unsurlar çıktığını düşünen çevrelerin bu darbe mekanizmasını devreye soktuğunu aktararak, Türkiye'deki demokrasi tarihinin de aslında bir yerde darbeler tarihi olarak görülebileceğine işaret etti.

Türkiye siyasi tarihinden örnekler veren Kurtulmuş, "Türkiye'nin önündeki temel mesele darbelerle neredeyse eş anlamlı hale gelmiş olan demokrasi tarihinin demokrasi tarafını ağırlaştırarak yola devam etmek, darbe yapacak olan güçlerin bundan sonra hiçbir şekilde aklının ucundan dahi darbe yapmayı geçirmeyeceği bir süreci bir mekanizmayı oluşturmak gerekiyor. Türkiye'de çok partili siyasi hayatımız boyunca milletten yana olan birtakım seçkinlere, aristokratlara, zadegana, iç ve dış güçlü merkezlere değil de milletin oyuna, gönlüne ve zihnine güvenen bütün siyasi hareketler Demokrat Parti, Milli Selamet Partisi, AK Parti, Anavatan Partisi bütün siyasi hareketler, hayatları boyunca demokrasinin gelişmesi, millet egemenliğinin güçlenmesi için mücadele vermişler."

'Çok şükür FETÖ'den kurtulduk.' diyerek bir kenarda oturamayız'
Türkiye'deki darbelerde asker ve sivil iş birliğinden bahseden Kurtulmuş, bu sivil zihnin demokratikleşmesinin Türkiye'de demokrasinin önündeki en önemli mesele olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, askeri bürokrasinin ayrıcalıktan arındırılmasının üçüncü önemli husus olduğunu belirterek, 15 Temmuz'dan sonra sivil yönetimle olan ilişkileri düzenleyen adımlar atılmasının ülke için önemli kazanımları olduğunu kaydetti.

Bu anlamda yapılan düzenlemeleri katılımcılara anlatan Kurtulmuş, şimdi bunların TSK'nın yapısını zayıflatmayacak şekilde tam tersine kuvvetlendirecek şekilde bu ilişkinin kurulmasının tamamlanması gerektiğini bildirdi.

Devletin herhangi bir grubun eline geçecek kurum olamayacağını belirten Kurtulmuş, bunun için devletin liyakat, ehliyet ve millete sadakat prensipleri çerçevesinde devlet bürokrasisinin güçlendirilmesinin boyunlarının borcu olduğunu aktardı.

Kurtulmuş, son olarak Yunanistan, İspanya, Latin Amerika, Mısır, Türkiye ve diğer ülkelerdeki darbelerin arkasında çok önemli nedenlerden birisinin de millet çoğunluğunun, siyaset ve ekonomi alanında, yönetim ve karar süreçlerinin dışında tutulması olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ekonomik gelişmelerden milletin pay alamaması, bu karar süreçlerinin dışında tutulması, siyasetin de karar mekanizmalarının içinde yer alamaması. Dolayısıyla bu toplumların her birisine baktığınız zaman tamamında bu nedenden kaynaklanan büyük bir huzursuzluk, bu huzursuzluğun ortaya koymuş olduğu siyasi türbülanslar ve bu siyasi türbülansları kullanıp, mazeret üreten birtakım iç ve dış çevrelerin ortaya koymuş olduğu emeller ve hedefler... Bütün bunların hepsi Türkiye önünde ciddi çalışma döneminin olduğunu gösteriyor. 'Çok şükür FETÖ'den kurtulduk.' diyerek bir kenarda oturamayız. Bundan sonraki süreçlerde bu söylediğim 5 alanda da gücümüzü kurumsal hale getirerek, sadece partilerin, siyasal aktörlerin gücü olarak değil kurumsal hale getirerek bir daha bu memlekette darbenin olmayacağı toplum haline gelmek mecburiyetindeyiz. Türkiye'nin bu birikime ciddi bir şekilde sahip olduğunu da hepimiz biliyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir darbe dış güçlerin etkisi, tesiri olmadan gerçekleşmez."

Kurtulmuş: Ekonomiyle demokrasinin gelişmesi eş zamanlı | Resim 1