Vakit İSTANBUL Vakti

18 Haziran 2018

Büyük projelerle İstanbul’un değerine değer katmayı ve onu yaşayan bir kültür hazinesi haline getirmeyi hedefliyoruz.

Vakit İSTANBUL Vakti | Resim 1